مجموعه مدارس هدف

 نتایج اولیه اولین آزمون ورودی مجموعه مدارس هدف بارگذاری شد و شما می توانید از طریق لینک زیر نتایج آزمون را مشاهده بفرمایید .