همین حالا در آخرین آزمون ورودی هدف ویژه (مردودین، غایبین آزمون اول و داوطلبین جدید) جهت تکمیل ظرفیت ثبت نام کنید!

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها